İk Politikası

PİM Mühendislik stratejik hedefleri doğrultusunda kurumsal yapısını ileriye taşıyacak en önemli kaynağı olarak gördüğü çalışanlarının katılımcılığını ve sürekli gelişimi sağlamak insan kaynakları politikamızın temelini oluşturur.

PİM Mühendislik değerlerini benimseyen, bilgiye önem veren, değer yaratan, yenilikçi, katılımcı ve paylaşımcı özellikleri ile firmamızı geleceğe hazırlayacak nitelikli personel yapısını oluşturmak, çalışanlarımızın sahip oldukları potansiyelleri geliştirerek kurumsal verimliliğimizi arttırmak, toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişimine hizmet etmek İnsan Kaynakları politikamızın ana hedefidir.

PİM Mühendislik bu hedef doğrultusunda İnsan Kaynakları süreçlerini yönetim anlayışının bir parçası olarak benimser, etkin olarak takip eder ve uygular.

Nitelikli İş Gücü

PİM Mühendislik hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak profesyonel işgücü kadrolarının oluşturulması konusunda seçicidir.

Etik Değerler

Etik kurallarımızın çalışanlarımız tarafından sahiplenmesi ve korunması en büyük değerimizdir.

Kariyer Planlama

Çalışanlarımızın kariyer planlaması işe alınmalarından önce başlar. Hedeflerimize ulaşma doğrultusunda gösterdikleri paylaşım, katılım ve başarıları sürekli takip edilir ve değerlendirilir.

Performans Değerlendirme

Personel değerlendirmeleri, çalışanlarımızın pozisyona bağlı olarak belirlenen hedeflere erişmede gösterdiği performans esasına göre yıllık olarak yapılır.

Kurumsal Gelişim

Kurumsal hedeflerimiz doğrultusunda bilgiye ve mühendisliğe yatırım yaparak çalışanlarımızın kişisel ve mesleki yetkinliklerini geliştirmek, yenilenen  system ve teknolojileri takip etmek ve uygulamalarımıza aktarmak için düzenlenen eğitim programlarına personelimizin katılımı sağlanır.

Başarımızın sürekliliği için insan kaynakları sistem ve süreçleri sürekli takip edilerek değişen gereksinimler doğrultusunda yeniden yapılandırılır.