Hizmetler


PROJE VE TASARIM ÇALIŞMALARI

Pim Mühendislik, esas itibari ile yoğun mühendislik çalışmaları gerektiren işlerde uygulamalar yapan bir tesisat yüklenim firmasıdır. Avan proje oluşturulacak ise projenin gerekli tüm hesapları yapılarak ana konsepti belirlenir ve ilgili tesisat projesi, keşfi, şartnamesi ve her türlü dokümantasyonu oluşturulur. Uygulama projeleri ve uygulamaya yönelik her türlü detay dokümantasyon çalışmaları işveren yüklenici koordinasyonunda avan projeyi takiben yapılır.

Uygulama projesi yapılacak ise avan projenin tüm hesap, çizim ve dokümantasyonun doğruluğu ve uluslararası standartlara uygunluğu kontrol edilip bu doğrultuda bir uygulama raporu hazırlanır.

Sonrasında işveren, tasarımcı ve yüklenici koordinasyonu oluşturularak gerekli görülen tüm ilave çalışmalar, düzeltmeler ve detaylar oluşturulur. Hazırlanan proje, detay ve dokümantasyonların onayları alındıktan sonra şantiyede uygulama başlar. Yerli ve yabancı ortaklıklarla yapılan çalışmaların getirdiği tecrübe ve sektördeki diğer disiplinlerle olan iyi ve güvene dayalı ilişkiler ihale ve uygulama aşamalarında yatırımcıya önemli ekonomik avantajlar sağlamaktadır.

MÜHENDİSLİK

Uygulama projesi, montaj detay çizimleri, cihaz şartnameleri, teknik data sheet, yardımcı malzeme keşfi, keşif listesi, işveren onayı alınması, kırmızı kalem revizyonları talimatı, bitmiş hal projeleri, test&ayar ve validasyon, devreye alma, tesisat işletme el kitabı, yedek parça listesi, işletme ve bakım kılavuzu.

MALZEME ONAY VE SATINALMA ÇALIŞMALARI

Teknik ve idari şartnameler ve kontrat dokümanları doğrultusunda mekanik tesisat işlerine ait malzeme ve ekipmanların teknik ve idari onaylarının alınması, siparişlerinin açılması, nakliye-sigorta-sevk işleri ve montaj öncesi sahada depolanması gibi işlemleri kapsamaktadır.

TESİSAT UYGULAMA HİZMETLERİ

Firmamız aşağıda sıralanan konularda uygulama hizmeti vermektedir. Yüklenici olarak verilen hizmetler; malzeme temini, imalat - montaj, test çalışmaları, işletmeye alma (test & commisioning), teorik vepratik personel eğitimi ile isteğe bağlı ek sözleşme kapsamında “İşletme, servis ve bakım hizmetleri”verilmesidir.

Klima tesisatı, ısıtma, havalandırma tesisatı, yangın söndürme-sprinkler tesisatı, sıhhi tesisat, otomatik kontrol ve bina yönetim sistemleri, basınçlı hava ve vakum sistemleri, su fi ltreleme ve arıtma sistemleri, endüstriyel borulama ve ekipman montajı, komple sanayi tesisi montajı.

UYGULAMA

Şantiye kurulum (Mobilizasyon), İş güvenliği, sağlığı ve çevre eğitimi (İş güvenliği, sağlığı ve çevre planı, İşe başlama izni, Ekipman taşıma ve taşıma operasyon talimatı, Kapalı alan talimatnamesi, Risk değerlendirme talimatı, Atık yönetim talimatı, Trafik ve taşıma yönetim talimatnamesi, Yüksekte çalışma talimatnamesi) Montaj talimatı, Montaj ve işletim planı, İş ilerleme planı, Onaylı çizim/ dokümanların sahaya yayınlanması, İş izni, Montaj aktiviteleri, Denetim test planı, Denetim talebi, Kaçak veya basınçlandırma testi, İşletmeye alma hazırlığı,İşletmeye alma, Sistem devir teslimi

PROJE ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Proje Oluşturulması ve Hesapları, Sistem Seçimi,Ekipman Seçimi, Uygulama Kontrolü.