Page 4 - Pim Mühendislik
P. 4

FİRMAMIZ
                       PİM Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. “Önce Mühendislik Sonra
       PİM Mühendislik bilgiye    Ticaret“ ilkesi ile, 1995 yılında mekanik tesisat mühendislik ve

        ve mühendisliğe önem     yüklenim firması olarak kurulmuş, günümüze kadar yurtiçi ve
        veren bir firma olarak    yurtdışında hastane, iş merkezi, otel, alışveriş merkezi, fabrika
                       gibi ticari binalar ve endüstriyel tesislerin mühendislik, tedarik,
         tesisat sektöründe her   taahhüt hizmetlerini gerçekleştiren sektörün öncü kuruluşlarından
          zaman çevreye ve     biridir.
       topluma saygılı, çağdaş,    Kuruluşundan bu yana hedef, kalite ve müşteri memnuniyeti

      dürüst ve güvenilir olmayı    yanında tesisat sektöründe doğru mühendislik hizmeti vermek,
             ilke edinmiştir.  gelişen teknolojiyi yakından takip ederek uygun çözümü üretmek
                       ve gerçekleştirmek prensibiyle, proje, imalat, montaj, devreye
                       alma ve sonrasında etkin, düzenli servis ve bakım anlayışıyla
                       bütünleşen bir hizmet sunmaktadır.

                       Amaç, yaşanan ortamları iyileştirmek, insanları yaşadıkları çevre
                       ve ortamlarda mutlu etmek, günümüz insanının giderek zorlaşan
                       yaşamını kolaylaştırmak ve güzelleştirmektir. Önemi hızla artan
                       enerji kaynaklarını mümkün olan en verimli şekilde ısıya, işe,
                       konfora, temiz havaya, temiz suya dönüştürerek insanlığın
                       hizmetine sunmaktır.

                       Uzmanlık alanı; Isıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi tesisat, su
                       arıtma, yangından korunma sistemi ve bina otomasyon sistemleri
                       konusunda projelendirme, uygulama, müşavirlik ve danışmanlık
                       hizmetleri vermektir.


                       Pim Mühendislik uluslararası standartlarda iş yapan, iş güvenliği
                       kurallarına uygun ve yüksek kalitede hizmet veren, deneyimli
                       kadrolara sahip öncü kuruluşlardan biridir. Proje yönetimi, kalite
                       kontrol sistemi ve mühendislik teknolojileri uygulaması ile enerji
                       verimliliği konularında sürdürülebilir gelişmeyi hedefler.


                       PİM Mühendislik bilgiye ve mühendisliğe önem veren bir firma
                       olarak tesisat sektöründe her zaman çevreye ve topluma saygılı,
                       çağdaş, dürüst ve güvenilir olmayı ilke edinmiştir. n
    www.pimmuhendislik.com.tr
   1   2   3   4   5   6   7   8   9